Bgvestnik.eu - “По пътя към успеха. Личности от България и Германия”

Издателската програма на Сивас консултинг подготви за печат книгата на д-р Митко Василев “По пътя към успеха. Личности от България и Германия”.
Книгата третира темата за успеха и темата за отношенията между България и Германия,  и е въз основа на интервю с пет въпроса. Първите четири въпроса са за успеха и са много тясно свързани помежду си, дори се преплитат. Последният пети въпрос е за отношенията между България и Германия. На тези въпроси отговарят 33 личности от България и 33 личности от Германия.
В предговора към книгата, президентът Росен Плевнелиев казва: В книгата ще се срещнете с авторитетни личности от България и Германия, които са допринесли за развитието на нашите отношения в икономиката, политиката, културата и във всички области на обществения живот. Ще се срещнете с техните откровени отговори на пет стандартни въпроса. Пет кратки въпроса, които сякаш изискват кратки отговори, но от които ясно се виждат плодоносните връзки и контакти между България и Германия през последните двадесет години. Според проф. Ханс Хайнрих Дрифтман, президент на Асоциацията на германските индустриално-търговски камари “красотата на страната, богатството на културата и всестранните възможности за икономическо коопериране определят погледа от Германия към България. Посланията в тази книга отразяват това приятелство и партньорство по най-различен и симпатичен начин”. Световноизвестната писателка Ангелика Шробсдорф емоционално споделя: “Ако бих имала възможност за избор, бих искала да живея по-скоро в България. Да! И при това на село. Това е най-естественото. Всичко друго е наложено”. А големият германски футболист Франц Бекенбауер „Кайзера“ споделя така:  “Аз мисля, че германците и българите се обичат”.
Aвторът на книгата Митко Василев e главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), която през 2013 г. чества 20 години от учредяването на Представителството на германската икономика в България и 10 години от създаването на Представителството на Бавария в България.
Реших да се обърна към успели личности от България и Германия, казва д-р Митко Василев, защото успехът е изключително важен фактор и движеща сила в човешкия живот. Успехът е магия, той е онова „чудо“, което всеки очаква да се случи и към което толкова много всички ние се стремим.
Графичният дизайн и вътрешното оформление на книгата са на NO COMMENT GROUP.
Книгата бе представена по време на Бала на германската икономика на 8 декември.

bgvestnik

Издателската програма на Сивас консултинг подготви за печат книгата на д-р Митко Василев “По пътя към успеха. Личности от България и Германия”.Книгата третира темата за успеха и темата за отношенията между България и Германия,  и е въз основа на интервю с пет въпроса. Първите четири въпроса са за успеха и са много тясно свързани помежду си, дори се преплитат. Последният пети въпрос е за отношенията между България и Германия. На тези въпроси отговарят 33 личности от България и 33 личности от Германия.

В предговора към книгата, президентът Росен Плевнелиев казва: В книгата ще се срещнете с авторитетни личности от България и Германия, които са допринесли за развитието на нашите отношения в икономиката, политиката, културата и във всички области на обществения живот. Ще се срещнете с техните откровени отговори на пет стандартни въпроса. Пет кратки въпроса, които сякаш изискват кратки отговори, но от които ясно се виждат плодоносните връзки и контакти между България и Германия през последните двадесет години. Според проф. Ханс Хайнрих Дрифтман, президент на Асоциацията на германските индустриално-търговски камари “красотата на страната, богатството на културата и всестранните възможности за икономическо коопериране определят погледа от Германия към България. Посланията в тази книга отразяват това приятелство и партньорство по най-различен и симпатичен начин”. Световноизвестната писателка Ангелика Шробсдорф емоционално споделя: “Ако бих имала възможност за избор, бих искала да живея по-скоро в България. Да! И при това на село. Това е най-естественото. Всичко друго е наложено”. А големият германски футболист Франц Бекенбауер „Кайзера“ споделя така:  “Аз мисля, че германците и българите се обичат”.

Aвторът на книгата Митко Василев e главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), която през 2013 г. чества 20 години от учредяването на Представителството на германската икономика в България и 10 години от създаването на Представителството на Бавария в България.

Реших да се обърна към успели личности от България и Германия, казва д-р Митко Василев, защото успехът е изключително важен фактор и движеща сила в човешкия живот. Успехът е магия, той е онова „чудо“, което всеки очаква да се случи и към което толкова много всички ние се стремим.Графичният дизайн и вътрешното оформление на книгата са на NO COMMENT GROUP.Книгата бе представена по време на Бала на германската икономика на 8 декември.

bgvestnik2Copyright © 2024 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.