ХАНС ВАН ДЕН БРУК „ВЯРВАМ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ИГРАЕ ВАЖНА РОЛЯ В РЕГИОНА"

Кьолн, 10. 06. 1999 г.

hans_van_den_broek200bij150

-   Господин комисар, как оценявате всичко това, което днес се случи? Отдавна не сме виждали толкова външни министри и организации, събрани на едно място.

-   Мисля, че това беше една изключителна възможност не само да потвърдим мира в Косово, но и да развием ново бъдеще за целия регион в тясно сътрудничество именно със страни като България, които вече имат голям опит в политическата и икономическата си реформа. Този опит е изключително важен за съседните страни.

-   Това искам и да питам. Вие познавате много добре Югоизточна Европа. Има страни с различно развитие. Мислите ли, че този Пакт ще ускори процеса на разширяване на Евро-
пейския съюз?

-   Да, мисля, че е така. Естествено това също зависи от усилията на самите страни кандидати, но съм убеден, че тази най-нова криза в Косово показа и на нас, в Западна Европа, фактическата необходимост, че трябва да придвижим напред процеса на разширяване. Според мен трябва да кажем, че сме в момент, в който е необходимо да направим нов анализ за България и надявам се още през октомври, когато ще публику-
ваме годишния си доклад, да видим добри стойности. Действително вярвам, че България играе важна роля в региона. И по време на кризата тя показа, че е фактор на стабилността. Вярваме, че това и в бъдеще ще бъде така.

-   Един информационен въпрос, господин комисар. Някои медии писаха, че вие ще координирате всичко това в Югоизточна Европа. Вярно ли е това?

- Не, не мисля, че това е вярно. Решението за координатор още не е взето. Знам, че има много компетентни хора, които имат интерес, и се надявам, че скоро такъв координатор
ще бъде избран.

 

 Copyright © 2022 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.