ИГОР ИВАНОВ: УЧАСТВАМЕ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД


ИНТЕРВЮ  С ИГОР ИВАНОВ, МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

февруари 2003 г.

s_Igor_Ivanov

Господин министър, искам да Ви попитам, готови ли са българо-руските отношения за променените координати на международната политика?

Според мен, в момента руско-българските отношения се намират на много важен етап. И в Москва, и в София има ясна политическа воля за развитие на нашето сътрудничество във всички направления, които са от взаимен интерес. Мисля, че това отговаря на интересите както на руския народ, така и на българския. Отговаря на интересите и на европейската стабилност, защото както се развиват нашите взаимни отношения, така ще се разширяват и контактите ни в международен план. С България работим много ефективно за взаимодействието в Съвета за сигурност на ООН. Това, несъмнено, е положителен опит, който ще използваме и в бъдеще. Разбира се, сега е много важно да развиваме именно такова конструктивно сътрудничество, тъй като светът преживява много отговорен момент. Днес, след периода на студената война, се извършва формирането на нов световен ред. И, естествено, колкото по-активно е участието на нашите две страни, Русия и България, в този процес, толкова по-добре ще можем да отстояваме нашите интереси при днешния характер на международните отношения.

Русия и България са пред среща на високо равнище, ние очакваме президента Владимир Путин, а вчера и днес Вие се срещнахте с всички български държавни мъже. Каква е Вашата оценка в навечерието на тази голяма среща?

Ние се подготвяме много сериозно за първото държавно посещение на президента Путин в България. По наше дълбоко убеждение това посещение ще открие нова страница в нашите отношения. Откровено казано, през 90-те години минахме през един сложен период, но благодарение на съвместните ни усилия вече преодоляваме натрупания спад. Дори мога да кажа, че сме го преодолели. В резултат смятам, че сме на качествено ново равнище в нашите отношения. Посещението на президента Путин в България, неговите преговори с вашите ръководители ще имат за цел да укрепят тези позитивни тенденции в руско-българските връзки и да ги изведат на качествено нов етап.

Много съм доволен от разговорите, които проведох в София с представители на ръководството на България и съм убеден, че в България както управляващите в момента, така и обществото са за по-нататъшното развитие на приятелските, конструктивните връзки с Русия. Мога да ви уверя, че такова е настроението и в Русия - всички политически сили подкрепят подобряването на отношенията с България за задълбочаване на дружбата и взаимноизгодното сътрудничество. И това е гаранция, че нашите отношения ще постигнат качествено ново равнище.


Игор Сергеевич, няма да пропусна случая да ви попитам като политик от световната сцена за предизвикателството на голямата дипломация - Ирак. Светът е раздвоен между мирното решение, между политиката и военните мерки. Знам, че Вие сте реалист и затова искам да чуя вашето становище?

Не бих казал, че светът е разделен между политическото и военното разрешаване на въпроса. Резолюция 1441, която единодушно бе приета от Съвета за сигурност на ООН, бе именно за политическо решение на въпроса. Това решение беше единодушно и подкрепено от всички страни. Мисля, че всички реалистично мислещи политици разбират, че политическото уреждане на въпроса с Ирак ще помогне за разрешаването не само на проблема, свързан с оръжията за масово унищожение. То ще има положителни последствия и при решаването на други въпроси. От друга страна, както разбирате, всяка война, дори тази с успешен край, винаги носи след себе си жертви, разрушения и последствия, които невинаги могат да се предвидят. Още повече, ако военните действия се предприемат, заобикаляйки Съвета за сигурност на ООН. В края на краищата проблемът с Ирак не е единственият, който в момента стои за разрешаване пред човечеството. Много е важно международната общност да бъде единна, само тогава ще бъдат успешни и борбата с тероризма и със заплахата от разпространението на оръжията за масово унищожение. Ако една държава или група от държави действат, незачитайки международното общественото мнение, устава на ООН, международното право, тогава отново можем да се върнем към онзи момент, когато международната общност бе разединена. Тогава бяха годините на студената война, които ни деляха по идеологически причини. Сега бихме могли да бъдем разединени по силата на един или друг подход или тълкуване на международното право. И това е лошо. Мога откровено да ви кажа, че Русия не е заинтересована от това. Ние сме уверени, че съхранението на единството на международната общност както при решаването на проблема с Ирак, така и при решаване на други въпроси е гаранция за успех. Ние ще правим всичко необходимо, за да съхраним това единство. Повтарям, колкото и да е трудно, трябва да се движим по пътя на политическото решение. Може би това не е най-краткият път, може би ще трябват месеци, но ние сме уверени, че ако действаме съгласувано, ще постигнем резултати.

В една чудесна книга прочетох изречение, Ваша мисъл за Балканите - че е дошъл моментът на истината за Балканите. Какво точно означава това?

Това означава, че днес съществува реална възможност Балканите вече да не са мястото, застрашаващо стабилността на Европа, както е било по-рано в европейската история. А да се превърне в район на стабилност и процъфтяване и да представлява хармонична част от обединена Европа. Днес такава възможност съществува. Тя е реална и този шанс не трябва да се пропусне


Copyright © 2023 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.