ВСИЧКИ СА ПОСЛАНИЦИ

Ключова дума стабилност 

Всички са посланици 
Интервю със Симеон Василев – Българска Национална телевизия 
за Business World 

В изграждането имиджа на една държава има постоянни и променливи величини дали това важи и за България? 

Винаги има постоянни характеристики в имиджа на една държава и нейното население. Разбира се, това важи и за България. 
Влияние върху рейтинга оказват различни фактори – актуалната икономическа ситуация, културните и политическите прояви. В този смисъл има критерии, които са променливи величини. Точно върху тях трябва да работи България и ежедневно да полага усилия, за да си създаде и да поддържа един добър имидж. Добър пример в тази насока трябва да бъдат представителите ни в чужбина, политиците, всички, които са своеобразни посланици на страната ни пред света. Това са хората, които са лицето на България в глобален мащаб. 


Какъв е образът на България пред света в момента? 

В настоящия момент редставата за България се определя от собствената ни позиция по важни международните дела – например за кризата в Ирак, за отношенията ни в Съвета за сигурност, където сме непостоянен член. Накратко позицията и отношенията към световните проблеми са важните фактори за формирането на държавния имидж. 

Как бихте формулирали най-важният критерий за постигане на висок рейтинг? 

За мен ключовото понятие е стабилност и то трябва да се изтъква по всички възможни начини, да се демонстрира непрекъснато и във вътрешен, и в международен план. 

Кои са ценностите, които извеждате на преден план в професионалната си кариера? 

За мен най-важната ценност, която трябва да се спазва, е коректността. В професията си и в отношението си към другите всеки трябва да бъде коректен и това е сигурен знак за успех. Под коректност разбирам поемане и отговорно изпълняване на ангажимент. В този смисъл е от изключителна важност за журналистите, фактът, че не правят политика, а отразяват пълноценно новините от света и когато това е направено коректно, тогава сме си свършили работата.


Copyright © 2022 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.