В спиралата на споделянето

Медийно съдържание и социални мрежи
© 2022 Симеон Василев
© 2022 Маргарита Василева, дизайн на корицата
© 2022 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
ISBN 978-954-07-5480 – 2

v spiralata na spodelyaneto

Спиралата на споделянето е център на социалните мрежи – най-голямото хранилище на лична информация в историята на човечеството. Традиционните медии, на базата на които е създадена теорията за спиралата на мълчанието, отдавна нямат изключителната власт да формират мнения. Тяхната сила е ако не напълно отнета, то твърде отслабена. В социалните мрежи гражданинът доби чувството за свобода на мнението и липса на страх от социална изолация. Предизвикателство за изследователите е да установят дали това е точно така. Проблем е недостатъчно изследваната психология на потребителя в мрежовото общество, както и все още непризнатите от всички принципи на свързания свят. Формулата „алгоритми плюс социални мрежи“ е част от променливите в  уравнение, което е в основата на спиралата на споделянето…

Старите и новите медии са като калифорнийския скицник на Пабло Пикасо - 25 листа подвързани със спирала, която прави творбите с две лица. Мрежата дърпа конците и разпределя ролите според непостоянните капризи на споделянето. Традиционните медии и социалните мрежи са като две лица на една и съща творба от скицника на публичността. Спиралата на мълчанието и спиралата на споделянето са като двойна спирала в ДНК-то на социалните мрежи, в които се осъществява синтеза на публичната информация и обществения дневен ред.

За повече информация относно разпространението на книгата:

https://unipress.bg/v-spiralata-na-spodelyaneto-mediynoto-sadarzhanie-i-sotsialni-mrezhi

Отзиви:

 

Отзиви от представянето на книгата:Copyright © 2024 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.